Kontakt

Potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji?

zadzwoń:

 

+48  22 393 8004
+48  608 677 163 

(poniedziałek - piątek godz. 10-18, sobota godz. 10-14)

 

lub napisz:

 

cv@e-karnisze.com

Bezpieczne zakupy

Posiadamy certyfikowany międzynarodowy znak jakości gwarantujący bezpieczeństwo zakupów

TrustedShops znak jakości i gwarancja bezpiecznych zakupów

 

 

Bezpieczeństwo danych i strony www gwarantuje certyfikat SSL, który szyfruje wszelkie dane i transakcje

Certyfikat SSL chroni dane w sklepie e-karnisze.com

Systemy płatności
Płatności Shoper Autopay
System płatności Przelewy24 - zapłacisz przelewem, kartą lub przez telefon komórkowy
Zapłać telefonem z Blikiem
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Facebook
Polityka prywatności

 

Z  dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego popularnie jako „RODO”) – ujednolicone przepisy obowiązujące w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Nasza dotychczasowa Polityka Prywatności uwzględniała większość obowiązków informacyjnych nałożonych przez RODO na podmioty przetwarzające dane osobowe, zaktualizowaliśmy ją w celu dostosowania do  poszerzonych wymogów tej dyrektywy.

 

  1. Informacje ogólne:

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy e-karnisze, prowadzony pod adresem e-karnisze.com.  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w sklepie internetowym e-karnisze.com  przygotowane zostało przez firmę MDecor studio Ewa Młynczyk, z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 2/31, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki i do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 010761464.

 Niniejszy dokument stanowi świadectwo dbałości o ochronę prywatności Klientów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia i poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Właściciel sklepu - MDecor studio Ewa Młynczyk - zgodnie z wymogami prawa obowiazującymi w dniu otwarcia sklepu, zarejestrował zbiory danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 17990/2012.

 

Definicje:

 

 Użytkownik – osoba zarejestrowana w systemie sklepu internetowego działającego pod adresem e-karnisze.com  

Administrator Sklepu  -  firma MDecor studio Ewa Młynczyk, z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 2/31, która jest Administratorem Danych Osobowych sklepu internetowego e-karnisze.com

 Sklep – sklep internetowy działający pod adresem e-karnisze.com  prowadzony i administrowany przez  firmę MDecor studio Ewa Młynczyk, z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 2/31

 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zastępujące obowiązującą do dnia 24 czerwca 2018 r. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 1182) wraz z uzupełniającymi aktami prawnymi.

 

  1. Zasady zbierania i przetwarzania przez firmę MDecor studio Ewa Młynczyk danych osobowych,  obowiązujące w Sklepie e-karnisze.com 

 2.1     Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu przez Użytkowników są  zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z obowiązującymi od 25 maja 2018 przepisami RODO oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych..

 2.2     Administrator Danych Osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

 2.3     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Sklepie:

- Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą (czyli do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, do realizacji praw posprzedażowych Użytkownika, np. prawa do reklamacji i rękojmi, do rozliczeń finansowych z Użytkownikiem) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- Przetwarzanie danych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażonej np. przez zaznaczenie okienka z podaniem celu przetwarzania - np. zgoda na otrzymywanie newslettera).

- Przetwarzanie danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych – prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług – zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku otrzymania zgody osoby, której dane dotyczą.

 2.4     Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Sklepie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do świadczenia usług tzn. do realizacji transakcji zawieranych z klientami i służy realizacji zobowiązań wobec Użytkowników Sklepu, a także, jeśli Użytkownik wyrazi taką zgodę - w celach marketingu własnego (newsletter) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych usług przez Administratora Sklepu.

 2.5     Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji w Sklepie oraz w trakcie finalizowania zamówienia. Rejestracja w sklepie jest konieczna do realizacji zamówienia. Dane osobowe są niezbędne w trakcie zawierania transakcji zakupu. Nie jest możliwe zawarcie umowy bez podania danych.

 2.6     W trakcie rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe: adres e-mail.

 2.7     W trakcie finalizacji zamówienia Użytkownik  podaje imię, nazwisko i adres dostawy, który w tym momencie staje się również daną osobową podlegającą ochronie.

 2.8     Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Sklepu przez okres aktywności konta – to jest przez czas kiedy Użytkownik może z niego korzystać, niezależnie od tego, czy składa w tym czasie zamówienia.

 2.9      Adresy IP Użytkowników wykorzystywane są jedynie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Sklepem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

 2.10    Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Sklepu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

 2.11    Dane Użytkowników nie są udostępniane stronom  trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora Sklepu do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie to jest niezbędne do realizacji zamówień (firma kurierska, operator systemu płatności) i informatycznej obsługi sklepu (hosting, poczta elektroniczna).

 2.12    Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

 2.13     Dane osobowe Użytkowników nie są profilowane. Sklep wykorzystuje jedynie narzędzia, które bazują na profilowaniu zachowań anonimowych użytkowników – np. Google Analytics. Korzystanie z takich narzędzi nie wymaga zgody Użytkowników.

2.14 Dane osobowe nie są przekazywane do państw poza obszarem EOG i organizacji międzynarodowych.

 

  1. Informacje o plikach cookies

 Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za  ułatwienie dostępu Użytkownikom do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające pewne informacje związane z korzystaniem ze strony sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep internetowy w celu obsługi witryny  i zapewnienia możliwości udostępnienia Użytkownikowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych zakupów.  

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki są cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny Sklepu.

W każdym przypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. Jednak blokując lub usuwając pliki Cookies Użytkownik musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

Obok plików cookies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m. in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony z której Użytkownik wszedł na stronę Sklepu.

Dane te są archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników witryny Sklepu. Dane te nie są łączone z przekazanymi danymi osobistymi.  

 

  1. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

 4.1  Sklep nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Użytkowników. W trakcie rejestracji nie jest wymagane podanie daty urodzenia.

 4.2  Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

 

 

  1. Zabezpieczenia

 5.1  Sklep zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora Sklepu przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył  stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych

 5.2  Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

 5.3  Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony prywatności oraz  domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami

 5.4  Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Sklepu należytej staranności – w szczególności korzystania z protokołu SSL.

5.5  Podjęte przez Sklep działania  zabezpieczające będą skuteczne pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa przez samych użytkowników. Należy zachować w poufności login i hasło do swojego konta w sklepie i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep nigdy nie będzie zwracał się z prośbą o ich podanie z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. Po zakończeniu korzystania ze strony sklepu zalecamy wylogowanie się.

 

 

  1. Rezygnacja/poprawa danych

 6.1  6.1 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, prawo przeniesienia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo żądania usunięcia ich z bazy danych Administratora.   

 6.2  Usunięcia konta Użytkownika, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie takiego żądania na adres cv@e-karnisze.com

 6.3  Żądanie takie musi być wysłane adresu e-mail z którego dokonano rejestracji.

 6.4  Usunięcie danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika w Sklepie i rezygnacją z usług  Sklepu – w tym również z wysyłki newslettera. 

 6.5  Jeśli w momencie wysłania żądania  o usunięcie konta realizowana jest  dostawa towaru do Użytkownika, to usunięcie konta zostanie dokonane dopiero po zakończeniu realizacji tej usługi.

 6.6  Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z newslettera.  Użytkownik może zrezygnować z newslettera samodzielnie – poprzez skorzystanie z linka znajdującego się w mailu zawierającym newsletter albo przez odznaczenie okienka zgody w panelu klienta po zalogowaniu się na stronie Sklepu, lub poprosić o to Administratora – poprzez wysłanie maila na adres cv@e-karnisze.com

 

 

  1. Zmiany Polityki Prywatności

7.1  Administrator Sklepu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

 

 

  1. Reklamy  i linki stron trzecich

8.1  W ramach witryny Sklepu mogą się pojawiać reklamy  pochodzące od partnerów Administratora Sklepu.

8.2   Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności adresy IP nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów Cookies należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.

8.3 Sklep może zamieszczać okresowo odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od strony Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy.  Administrator Sklepu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują  odsyłacze zamieszczane w Sklepie. W razie wątpliwości Użytkownicy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi  na tych stronach.

 

 

  1. Prawo do wniesienia skargi

9.1 W przypadku uznania, że dane osobowe  są niewłaściwie wykorzystywane, albo prawa nie są respektowane – Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. 10Kontakt

 10.1  W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, prosimy  o kontakt pod adresem: cv@e-karnisze.com

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl